Lopende Projecten

De projecten waaraan Sportstill Agency nu werkt

Realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht in Breukelen-Noord

 1. Wat: Realiseren van een skeelerpiste van 200 meter lengte i.c.m. een natuur ‘krabbel-ijsbaan’  in Breukelen-Noord, Gemeente Stichtse Vecht, alsmede het ombouwen van een bestaand pand tot een Gebruikerscentrum voor o.a. sport & cultuur;
 2. Functie: projectmanager ‘Initiatiefgroep Realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht”
 3. Periode: Aug. 2018 – heden
Projectomschrijving
 • De IJsclub Breukelen heeft een rijke historie. Niet alleen bestaat de club eind 2021 precies 100 jaar, de club heeft ook een schaats coryfee voortgebracht t.w.: Henk van der Grift. Van der Grift werd in 1961 wereldkampioen langebaan schaatsen in Göteborg en heeft daarmede aan de wieg gestaan van de latere, grote internationale successen van de Nederlandse schaatsvrouwen en mannen. Henk was tevens een van de initiatiefnemers m.b.t. het realiseren van kunstijsbanen in ons land. Aan de realisatie van de Jaap Edenbaan in Amsterdam, de 1e kunstijsbaan van Nederland, heeft Henk een grote bijdrage geleverd;
 • Het terrein van de IJsclub Breukelen kan alleen in de winter en bij voldoende vorst onder water worden gezet en als als ijsbaan worden gebruikt. Volgens de richtlijnen van de KNSB moet de ijslaag bij een schaatsclub minimaal 8 cm dik zijn, reden dat veel schaatsers al menig rondje op de Loosdrechtse Plassen hebben gereden voordat de ijsbaan wordt opengesteld voor het publiek;
 • Het idee is om op het bestaande ijsbaanterrein een permanente 200 meter skeeler rondbaan met opstaande bochten aan te leggen die het hele jaar kan worden gebruikt. Er resteert dan nog een klein stukje grond dat ook in de winter (als krabbelbaan) dienst kan doen;
 • Het initiatief tot realisatie van het project is in 1e instantie afkomstig van de hiervoor genoemde Henk van der Grift en later overgenomen door de Wijkcommissie Breukelen-Noord, die vervolgens al snel in contact kwam met Jan Tilmans van Sportstill Agency. Jan heeft, als inwoner van Stichtse Vecht en wonend met zicht op het (ijsbaan)terrein, zijn kennis en ervaring beschikbaar gesteld om het project (mede) te realiseren.
 • Als projectleider heeft Jan -vooralsnog voor eigen rekening en risico- niet alleen een Businessplan opgesteld maar ook een Onderhandse Aanbesteding georganiseerd, ervan uitgaande dat de daarmede gepaard gaande kosten t.g.t. in de stichtingskosten van het plan zouden worden opgenomen;
 • De Gemeente Stichtse Vecht heeft zich vanaf de start van het idee bereid verklaard om 100.000 euro in haar begroting te reserveren ten einde bij te dragen in de financiering van het project, ervan uitgaande dat het project ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft de gemeente toegezegd de wijziging van het bestemmingplan (van openbaar groen in sport) ter hand te nemen alsmede er ook voor te zorgen dat het bestaande pand aan de Initiatiefgroep kan worden overgedragen om vervolgens te worden verbouwd tot ‘state-of-the-art’ Gebruikerscentrum voor het bestaande park. Echter, de gemeente blijft nu al ruim anderhalf jaar in gebreke bij het afwikkelen van beide onderdelen met als gevolg dat ook de werkzaamheden van de Initiatiegroep nu al geruime tijd stil liggen.

Realisatie Sport & Cultuur Centrum Katwijk

 1. Wat: Realisatie van een Sport & Cultuur Centrum Katwijk (lees verder: “SCC”) dat voldoet aan de eisen die o.a. voor topsport, (cultuur)events en bv. congressen worden gesteld;
 2. Functie: mede-initiatiefnemer met o.a. Ton Frissen en de Basketbalclub ZZ-Leiden die zich in principe bereid heeft verklaard haar thuiswedstrijden in het SCC te gaan spelen.
 3. Periode: Augustus 2018 tot heden
 4. De club heeft namelijk dringend behoefte heeft aan een topsporthal met minimaal 5.000 plaatsen en de gemeente Leiden niet bereid was mee te werken aan de realisatie van een dergelijke hal in de gemeente Leiden zelf;
 5.  Ton is een echte ‘entrepreneur’  waarin o.a. sport, muziek en culturele activiteiten worden gehuisvest. Het idee van een grotere hal met meer toeschouwerscapaciteit en de mogelijkheid om daarin ook meer (inter)nationale te kunnen organiseren heeft tot het plan van het SCC geleid
Projectomschrijving
 • Het initiatief voor het SCC komt in 1e instantie van Ton Frissen, inwoner van de gemeente Katwijk en o.a. organisator van Haringrock, een muziek-event dat jaarlijks in juli op het strand van Katwijk plaatsvindt. Ton zet zich al jaren in om in Katwijk een cultuurcentrum te realiseren. En omdat basketbalclub ZZ-Leiden grote behoefte aan een hal die aan het spelen van (inter)nationaal basketbal voldoet (een hal met >5.000 plaatsen) trekken partijen sinds een aantal jaren samen op om het SCC te realiseren. Daarnaast heeft de club grote behoefte aan uitstekende faciliteiten voor het (business)publiek en alleen een nieuwe hal kan daarin voorzien; opbrengsten uit BtoB zijn voor de club van levensbelang namelijk;
 • iteiten waaraan niet alleen de gemeente Katwijk behoefte heeft zoals bv. een muziekschool, (deels) commerciële voorzieningen op het gebied van sport, muziek en cultuur, een centrum ook dat bv. tevens prima geschikt is als congreslocatie voor Leiden en omgeving;De werkzaamheden zijn in 2018 gestart en vinden nog steeds doorgang.

Nieuw stadion Cercle Brugge – Brugge/België

 1. Wat: Nieuwbouw of verbouwing van het huidige Jan Breydelstadion t.b.v. Cercle Brugge + realisatie van een sportcampus
 2. Functie: Adviseur
 3. Periode: Feb. 2018 – heden
Projectomschrijving
 • Capaciteit: ±12.500 toeschouwers
 • Kosten: n.n.b.;
 • Geopend: definitieve besluitvorming over realisatie van het project heeft nog niet plaatsgevonden;
 • De Stad Brugge heeft 2 voetbalclubs spelend in de 1klasse, t.w. Club Brugge en Cercle Brugge, beide spelend in het Jan Breydelstadion. Club Brugge wenst te verhuizen naar een volledig nieuw te bouwen stadion aan de rand van de stad en wil dit stadion alleen gaan bespelen;
 • De Stad Brugge wil graag dat Cercle Brugge op de huidige locatie blijft en onderdeel wordt van een sportcampus;
 • Er liggen 2 opties voor, t.w. renovatie (lees: verkleinen) van het huidige Jan Breydelstadion of volledige nieuwbouw;
 • Sportstill Agency maakt deel uit van een Consortium o.l.v. het Belgische adviesbureau Advisers SA/NV dat een projectvoorstel heeft ingediend. Sportstill brengt haar kennis van het ontwerp, de financiering en exploitatie in;
 • Het project ligt tot juni 2019 stil i.v.m. bezwaarschriften tegen de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge.

 1. Wat: realisatie van een adequate sporthal t.b.v. Switch Hooglanderveen in Amersfoort
 2. Functie: toegevoegd ‘expert’ binnen het kader van het RaboSportSupport-project – opsteller Haalbaarheidsonderzoek
 3. Periode: September 2018 – augustus 2022
Projectomschrijving
 • Capaciteit: 150 plaatsen
 • Kosten: naar schatting 5,6 miljoen euro (prijspeil begin 2022)
 • Volleybalvereniging Switch Hooglanderveen-Vathorst vervult een belangrijke sportieve en maatschappelijk functie in de wijk Hooglanderveen-Vathorst in Amersfoort-Noord. In de wijk zijn (en worden) een groot aantal woningen gebouwd. Een deel van die bewoners is lid van Switch. Anno 2021 heeft de club ongeveer 25o leden. Met de komst van nieuwe woningen neemt ook de groei van het ledenaantal met 1% toe, uiteraard afhankelijk van de snelheid waarmee de woningen worden gebouwd.
 • De club maakt op dit gebruik van haar ’thuishal’ De Dissel. Maar omdat de club al haar leden nu al niet in 1 hal kan laten trainen (en soms ook wedstrijden spelen) worden trainingen over meerdere sporthallen in de wijk verdeeld. Resultaat: leden zijn verdeeld over verschillende locaties acties en van een gezond verenigingsleven, waarbij leden elkaar tijdens training en wedstrijden, maar vooral ook na afloop in de kantine treffen, is nauwelijks aanwezig;
 • Omdat er in de wijk de club er niet in kan voorzienDe club heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een z.g. ‘expert’ in te schakelen

De projecten waaraan Sportstill Agency nu werkt

Het RaboSportSupport-project

 1. Wat: het RaboSportSupport-project is een samenwerking tussen het NOC*NSF en de Rabobank. Via een financiële impuls van de Rabobank worden verenigingen in de gelegenheid gesteld een z.g. ‘expert’ in te schakelen die de vereniging ondersteunt bij het oplossen van een probleem dat binnen de vereniging bestaat en dat de vereniging (of club) niet zélf kan oplossen. Overigens, het project is niet alleen voor sportverenigingen opengesteld maar ook voor ander culturele instelling en/of verenigingen zoals bv. een Harmonie vereniging;
 2. De problemen die binnen een club bestaan kunnen veelzijdig zijn. We noemen er een paar t.w.: het opstellen van een beleidsplan, het aantrekken van een  trainer/bestuursleden, het maken van een website, het opstellen van een communicatieplan of …. het oplossen van een huisvestingsprobleem. Voor dit laatste onderwerp heeft het RaboSportSupport-project contact gezocht met Sportstill Agency om een aantal huisvestingsproblemen bij club te helpen oplossen;
 3. Hieronder treft u een aantal projecten aan die door Sportstill Agency zijn en op dit moment nog steeds worden begeleid;
 4. Periode: September 2018 – tot heden

Sporthal t.b.v. Volleybalvereniging Switch Hooglanderveen – Amersfoort

 1. Wat: Sportstill Agency werkt samen met een aantal partners om in Katwijk of de directe omgeving, een Sport & Cultuur Centrum Katwijk (lees verder: “SCC”) te realiseren dat voldoet aan de eisen die o.a. voor topsport, (cultuur)events en bv. congressen worden gesteld. Basketbalclub ZZ-Leiden heeft zich in principe bereid verklaard in dit SCC haar wedstrijden te gaan spelen omdat de club dringend behoefte heeft aan een topsporthal met minimaal 5.000 plaatsen en de gemeente Leiden niet bereid was mee te werken aan de realisatie van een dergelijke hal in de gemeente Leiden zelf;
 2. Het initiatief voor het SCC komt van Ton Frissen, inwoner van de gemeente Katwijk en o.a. organisator van Haringrock, een muziek-event dat jaarlijks in juli op het strand van Katwijk plaatsvindt. Ton is een echte ‘entrepreneur’ en zet zich al jaren in om in Katwijk een cultuurcentrum te realiseren waarin o.a. sport, muziek en culturele activiteiten worden gehuisvest. Het idee van een grotere hal met meer toeschouwerscapaciteit en de mogelijkheid om daarin ook meer (inter)nationale te kunnen organiseren heeft tot het plan van het SCC geleid.
 3. Functie: Mede initiatiefnemer samen met 2/3 partners
 4. Periode: Aug. 2018 – heden
Projectomschrijving
 • Zoals onder het hoofdstuk ‘Sporthal Projecten’ aangegeven heeft basketbalclub ZZ-Leiden grote behoefte aan een hal die aan het spelen van (inter)nationaal basketbal voldoet. De plannen die de gemeente Leiden daartoe heeft uitgewerkt voldoen op geen enkele wijze aan de behoefte die de club heeft. De gewenste groei van de club op sportief gebied kan alleen in een hal met >5.000 plaatsen. De Internationale Basketball Federatie (FIBA) stelt die eis om op Europees niveau te mogen spelen. Daarnaast ontbeert het de club aan uitstekende faciliteiten voor het (business)publiek en alleen een nieuwe hal kan daarin voorzien want de opbrengsten uit die BtoB zijn voor de club van levensbelang;
 • Reden dat een aantal initiatiefnemers onder leiding van Katwijker Ton Frissen de mogelijkheden onderzoekt om het SCC in Katwijk te realiseren, een centrum waarin naast ZZ-Leiden plaats is voor activiteiten waaraan niet alleen de gemeente Katwijk behoefte heeft zoals bv. een muziekschool, (deels) commerciële voorzieningen op het gebied van sport, muziek en cultuur, een centrum ook dat bv. tevens prima geschikt is als congreslocatie voor Leiden en omgeving;
 • De werkzaamheden zijn in 2018 gestart en vinden nog steeds doorgang.

Nieuw stadion Cercle Brugge – Brugge/België

 1. Wat: Nieuwbouw of verbouwing van het huidige Jan Breydelstadion t.b.v. Cercle Brugge + realisatie van een sportcampus
 2. Functie: Adviseur
 3. Periode: Feb. 2018 – heden
Projectomschrijving
 • Capaciteit: ±12.500 toeschouwers
 • Kosten: n.n.b.;
 • Geopend: definitieve besluitvorming over realisatie van het project heeft nog niet plaatsgevonden;
 • De Stad Brugge heeft 2 voetbalclubs spelend in de 1klasse, t.w. Club Brugge en Cercle Brugge, beide spelend in het Jan Breydelstadion. Club Brugge wenst te verhuizen naar een volledig nieuw te bouwen stadion aan de rand van de stad en wil dit stadion alleen gaan bespelen;
 • De Stad Brugge wil graag dat Cercle Brugge op de huidige locatie blijft en onderdeel wordt van een sportcampus;
 • Er liggen 2 opties voor, t.w. renovatie (lees: verkleinen) van het huidige Jan Breydelstadion of volledige nieuwbouw;
 • Sportstill Agency maakt deel uit van een Consortium o.l.v. het Belgische adviesbureau Advisers SA/NV dat een projectvoorstel heeft ingediend. Sportstill brengt haar kennis van het ontwerp, de financiering en exploitatie in;
 • Het project ligt tot juni 2019 stil i.v.m. bezwaarschriften tegen de bouw van het nieuwe stadion van Club Brugge.

Sporthal t.b.v. Volleybalvereniging Switch – Amersfoort

 1. Wat: realisatie van een adequate sporthal t.b.v. Switch Hooglanderveen in Amersfoort
 2. Functie: toegevoegd ‘expert’ binnen het kader van het RaboSportSupport-project – opsteller Haalbaarheidsonderzoek
 3. Periode: September 2018 – augustus 2022
Projectomschrijving
 • Capaciteit: 200 plaatsen
 • Kosten: naar schatting 5,6 miljoen euro (prijspeil begin 2022)
 • Volleybalvereniging Switch Hooglanderveen-Vathorst vervult een belangrijke sportieve en maatschappelijk functie in de wijk Hooglanderveen-Vathorst in Amersfoort-Noord. In de wijk zijn (en worden) een groot aantal woningen gebouwd. Een deel van die bewoners is lid van Switch. Anno 2021 heeft de club ongeveer 25o leden. Met de komst van nieuwe woningen neemt ook de groei van het ledenaantal met 1% toe, uiteraard afhankelijk van de snelheid waarmee de woningen worden gebouwd.
 • De club maakt op dit gebruik van haar ’thuishal’ De Dissel. Maar omdat de club al haar leden nu al niet in 1 hal kan laten trainen (en soms ook wedstrijden spelen) worden trainingen over meerdere sporthallen in de wijk verdeeld. Resultaat: leden zijn verdeeld over verschillende locaties acties en van een gezond verenigingsleven, waarbij leden elkaar tijdens training en wedstrijden, maar vooral ook na afloop in de kantine treffen, is nauwelijks aanwezig;
 • Omdat er in de wijk de club er niet in kan voorzienDe club heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid een z.g. ‘expert’ in te schakelen