Sporthal Projecten

“Nog te weinig worden Topsporthallen in Nederland als echte indoor Arena’s ontwikkeld, gefinancierd, gebouwd en geëxploiteerd”

Citaat van Jan Tilmans

CEO Sportstill Agency

In zijn periode als directeur van de Nederlandse Mannen Volleybalploeg heeft Jan heel wat échte indoor topsport-accommodaties over de hele wereld bezocht. Zijn conclusie is dat veel accommodaties in Nederland de naam ‘Topsporthal’ niet mogen dragen. Doorgaans gaat het om ‘aangeklede gymnastiekzalen’ waarin de plaatselijke sportclub wekelijks haar wedstrijden moet spelen en waarin de gemeentelijke beheerder/ambtenaar nog wel eens het licht uitdoet als er nog een wedstrijd aan de gang is. Daarnaast zijn voorzieningen voor sporters én bezoekers beneden maats. Vooral de ontvangst en horeca-ruimten voor B-to-B bezoekers en het gewone publiek zijn of beperkt aanwezig of worden slecht gemanaged; je kunt er vaak niet meer krijgen dan een lauw kopje koffie in een plastic bekertje en een kroket met patat.

Natuurlijk, er zijn uitzonderingen zoals Ahoy’ in Rotterdam en bv. de Ziggo Dome in Amsterdam. Maar zelfs die laatste accommodatie is opgezet en gebouwd om de ‘versterkte muziek’ te huisvesten, niet specifiek voor sport. Tot heden ontbeert om die reden een stad als Amsterdam een topsporthal van formaat waarin wekelijkse sportevents kunnen worden georganiseerd en waarin de (horeca)faciliteiten van uitstekende kwaliteit zijn, nodig om bezoekers regelmatig naar de accommodatie te laten terugkeren.

De sporthal projecten waar Sportstill Agency aan heeft gewerkt

 

Minsk Arena – Minsk/Belarus

Mega sportcomplex met 3 topsporthallen
 1. Wat: Opstellen business plan ter verhoging van het aantal evenementen én toeschouwers
 2. Functie: Adviseur van de directie
 3. Periode: Dec. 2012 – Okt. 2013
Projectomschrijving:
 • Mega sportcomplex bestaande uit hal voor m.n. ijshockey, basketbal en events, een 400-meter ijsbaan en een 250 meter wielerbaan;
 • Capaciteit:
  • grote hal met 15.000 plaatsen;
  •  ijsbaan met 2.500 plaatsen;
   Gedurende bovenstaande periode heeft Sportstill Agency de directie van de Minsk Arena geadviseerd bij het opstellen van een businessplan;
 1. Op basis van de adviezen van Sportstill zijn in de afgelopen jaren o.a. het WK-schaatsen en het WK-wielrennen in het complex georganiseerd;’
 • Daarna zijn op basis van de adviezen van Sportstill de ‘Food & Beverage’ uitgiftepunten én restaurants gemoderniseerd waardoor inkomsten uit die bronnen zijn toegenomen;
 • T.a.v. de (muziek)events heeft de oud-directeur van Mojo, Leon Ramakers, samen met Jan Tilmans, specifieke adviezen aan de Minks Arena verstrekt.

 

Verbouwing Velodrome Amsterdam – Amsterdam

Twee verbouwingen van een bestaande buiten wielerbaan
 1. Wat: Opstellen nieuw ontwerp en business plan t.b.v. verbouwing wielerbaan Sloten tot Velodrome Amsterdam
 2. Functie: Projectmanager en directeur
 3. Periode: Feb. 1996 – Mei 2014
Projectomschrijving:
 • Betreft een 200 meter, houten wielerbaan;
 • Capaciteit: 2.500 toeschouwers, incl. middenterrein;
 • Het huidige Velodrome was in 1instantie een 200 meter buitenbaan en om die reden beperkt bruikbaar;
 • In 1996 is besloten de baan te overkappen. Sportstill Agency heeft het Architectenbureau Van Stigt ondersteund bij de realisatie van de overkapping én de aanpassing van het gebouw;
 • Na realisatie van de verbouwing heeft Sportstill Agency in de periode van 1996 tot 1999 de directie over het Velodrome gevoerd;
 • In 2007 heeft Sportstill Agency, op verzoek van de toenmalige directie van het Velodrome, het rapport ‘De Toekomst van Stadion Velodrome Amsterdam’ opgesteld. Hierin is een voorstel uitgewerkt om het Velodrome drastisch te verbouwen en aan te passen aan de huidige wensen/eisen van wielrenners en publiek;
 • Om haar moverende redenen heeft de Gemeente Amsterdam nooit actief aan dit ‘verbouwingsplan’ willen meewerken.

Sportcentrum Leiden – Leiden

Bouw nieuwe sporthal ter vervanging van de 5-Meihal
 1. Wat: (Mede) Opstellen Programma ven Eisen, toetsen Voorlopig Ontwerp, financiering en exploitatieopzet
 2. Functie: Adviseur Basketballclub ZZ-Leiden en (deels) Gemeente Leiden
 3. Periode: Mrt. 2011 – Apr. 2018
Projectomschrijving:
 • Betreft realisatie van een “Topsportcentrum” bestaande uit een (top)sporthal én een breedtesporthal
 • Capaciteit: 2.000 – max. 2.500 toeschouwers (topsporthal);
 • Al jaren wordt in Leiden ‘nagedacht’ over de bouw van een sporthal ter vervanging van de huidige ‘Vijf Meihal’ die dringend aan vervanging toe is;
 • Hoofdbespeler van de hal zou de basketbalclub ZZ-Leiden moeten worden. De club behoort al jaren tot de Nederlands top-4, strijdt regelmatig om de Nederlandse titel en is een aantal keren landskampioen en bekerhouder van Nederland geweest;
 • De plannen ter realisatie van het z.g. Topsportcentrum zijn in 1e instantie geïnitieerd door de basketbalclub en later ‘overgenomen’ door de gemeente Leiden;
 • De basketbalclub wenst haar (sportieve) ambities te verhogen. Dat kan alleen als een nieuwe hal over méér toeschouwers beschikt. Aan de realisatie van een hal met ± 5.000 plaatsen wenst de gemeente Leiden echter niet mee te werken. Om die reden stelt de club zich t.a.v. het project Topsportcentrum uiterst terughoudend op.

Topsportcentrum Almere – Almere

Centrum voor topsport, breedtesport en evenementen
 1. Wat: Opstellen Programma van Eisen en (financiële) haalbaarheid van een centrum voor top & breedte sport én evenementen
 2. Functie: Projectleider namens de Gemeente Almere
 3. Periode: 1996 – 2000
Projectomschrijving:
 • Capaciteit: 3.076 toeschouwers (grote hal);
 • De breedtesporthal heeft een vloeroppervlakte van 72 x 33 meter waarop 7 verschillende sporten kunnen worden beoefend;
 • Geopend: oktober 2007
 • Investering: 20 mln. euro
 • Sportstill Agency is vanaf de allereerste ontwikkeling van de plannen bij de uitwerking van de plannen betrokken geweest;
 • In 1instantie was in de plannen tevens de bouw van een nieuw stadion voorzien. De plannen rond het stadion zijn omgezet in de bouw van een stadion voor Almere City FC;
 • Onderdeel van de werkzaamheden van Sportstill Agency vormde tevens het opzetten en managen van een professioneel basketbal en volleybalteam. Beide teams zouden de hoofdbespelers van het Topsportcentrum worden (zie tekst ‘overige’)

Tilburg Dome – Tilburg

Multi evenementencentrum met een topsporthal en een muziekhal
 1. Wat: Opstellen Programma van Eisen en (financiële) haalbaarheid va een combi centrum voor topsport én muziek evenementen
 2. Functie: Projectleider in opdracht van de Gemeente Tilburg
 3. Periode: Feb. 2007 – Dec. 2010
Projectomschrijving:
 • Het plan omvat de realisatie van een sporthal geschikt voor indoor atletiek, wielrennen en evenementen en een aparte hal voor muziek en evenementen;
 • Rond en in het complex was tevens rekening gehouden met de realisatie van commerciële ruimten (sport en muziekwinkels, een muziekmuseum, restaurants e.d.)
 • Capaciteit: 500 tot 10.000 toeschouwers (grote hal);

Music Hall: 6.500 plaatsen;

 • Investering: 60 mln. euro
 • Sportstill Agency is vanaf de start als projectleider namens de Gemeente Tilburg voor de uitwerking van de plannen verantwoordelijk geweest;
 • Vertegenwoordigers van Black Box Real Estate (ontwikkelaar en eigenaar van o.a. de Ziggo Dome) en Mojo waren verantwoordelijk voor de relatie van de Music Hal;
 • Na het vertrek van de toenmalige Burgemeester van Tilburg, de heer Ruud Vreeman, heeft zijn opvolger, gezamenlijk met een nieuw College van B&W, de stekker uit het project getrokken. Aan het project is 3 jaar gewerkt.

Realisatie Event Center Leiden – Leiden

Centrum voor topbasketball, overige sport en events en tentoonstellingen
 1. Wat: Haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een Event Center voor sport en events, met de basketbalclub ZZ-Leiden als hoofdbespeler
 2. Functie: Adviseur Basketballclub ZZ-Leiden
 3. Periode: Mrt. 2011 – heden
Projectomschrijving:
 • Betreft realisatie van een “Event Center Leiden”;
 • Capaciteit: 5.000 toeschouwers;
 • Geschatte investering: 20 mln. euro
 • Alleen een nieuwe accommodatie met plaatst voor minimaal 5.000 toeschouwers voldoet aan de (sportieve) ambities van basketbalclub ZZ-Leiden, t.w. ieder jaar strijden om de landstitel en spelen in een van de Europese basketbal competities;
 • Een dergelijke hal trekt extra toeschouwers en inkomsten, zowel uit tickets maar vooral ook uit de catering-omzet;
 • Sportstill Agency heeft i.o.v. de basketbalclub onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een dergelijk project, dat voor 75% met eigen vermogen wordt gefinancierd;
 • Aangetoond is dat realisatie haalbaar is. Naast hoofdbespeler basketbalclub ZZ-Leiden zouden in het ECL ook andere sport & muziekevents kunnen worden gehouden alsmede grote congressen. Voor grotere congressen is in Leiden geen geschikte locatie;
 • Van het complex is een ‘artist impression’ gemaakt.

Basketball-Hal My Guide Amsterdam – Amsterdam

Bouw specifieke basketball-hal
 1. Wat: Haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een nieuwe basketball-hal voor de basketballclub MyGuide Amsterdam.
 2. Functie: Projectleider in opdracht van de toenmalige basketballclub MyGuide (thans: Apollo Amsterdam)
 3. Periode: Feb. 2008 – Sep. 2009
Projectomschrijving:
 • Met de komst van een aantal aansprekende bestuursleden, w.o. oud-Philips topman Roel Pieper en Ruud Frese (o.a. oud bestuurslid NOC en IBM) werd de bestaande basketballclub in Amsterdam nieuw leven in geblazen
 • De club had grote ambities. Niet alleen wilde de club op het hoogste (inter)nationale niveau acteren, de club wilde ook een nieuwe wedstrijd & trainingsaccommodatie omdat de Sporthallen-Zuid niet aan de ambities van de club voldeed;
 • Sportstill Agency kreeg de opdracht een Haalbaarheidsrapport op te stellen voor de bouw van een compleet nieuwe hal op basis waarvan de club zou kunnen besluiten om tot realisatie daarvan over te gaan;
 • Zover is het –helaas- niet gekomen. Een faillissement van de club met de gerenommeerde bestuursleden, gooide roet in het eten, een groot aantal schuldeisers (w.o. Sportstill) met onbetaalde rekeningen achterlatend.