Stadion Projecten

“Wat krijg je als je een oud en vervallen hotel renoveert: een gerenoveerd oud hotel”

 

Citaat van Ron Labinski

Oud oprichter/eigenaar van H.O.K./USA, een van de grootste architectenbureau’s ter wereld op het gebied van stadions en sporthallen, thans opererend onder de naam “POPULOUS”.


 

Jan knoopte deze woorden in zijn oren toen hij, na een carrière van 20 jaar als tophonkbalspeler van Neptunus  in Rotterdam en meervoudig honkbalinternationaal, bij de ontwikkeling van de Amsterdam Arena (nu: Johan Cruijff ArenA) met Ron Labinski kennismaakte. Ron was in die tijd een fameus stadion en sporthallen architect en heeft Jan de (fijne) kneepjes van de stadionarchitectuur bijgebracht.

Als topspeler van zijn club Neptunus in Rotterdam, kent Jan namelijk de wetten van de sport én m.n. ook die van het publiek als geen ander. Die kennis en ervaring én de adviezen van Ron Labinski, zet hij met zijn bureau in bij de realisatie van sportaccommodaties en het geven van adviezen aan (sport)organisaties. Het is m.n. die praktische ervaring die het bureau onderscheid van de (vele) andere adviesbureaus. Als directeur/CEO is Jan eindverantwoordelijk geweest voor het opstellen van de haalbaarheidsstudie, het ontwerp, de financiering en exploitatieopzet alsmede de bouw van de Johan Cruijff ArenA, het complex dat vanaf de opening op 14 augustus 1996 tot mei 2018 de ‘Amsterdam ArenA’ heette.

Resultaat: de ArenA is onder leiding van Jan binnen de tijd en binnen het budget gerealiseerd een –in die tijd- voor de stad Amsterdam unieke prestatie. En onder zijn directeurschap behaalde de Nederlandse Mannen volleybalploeg goud bij de Olympische Spelen van Atlanta in augustus 1996. Kortom: het bureau Sportstill Agency weet ‘hoe stenen te stapelen en herkent de lucht van de kleedkamer’ en dat komt bij de realisatie van stadions, sporthallen en andere sportprojecten uitstekend van pas.

 

De stadion projecten waaraan Sportstill Agency heeft gewerkt

Johan Cruijff ArenA – Amsterdam

Multifunctioneel stadion voor voetbal, overige sport en muziekevenementen en eerste stadion in Europa met een verschuifbaar dak
 1. Wat: Onderzoek naar én realisatie van een nieuw stadion ter vervanging van Stadion De Meer en het Olympisch Stadion  Amsterdam
 2. Functie 1: Projectleider ontwikkeling van 1986 tot augustus 1991
 3. Functie 2: CEO realisatie van 1991 tot augustus 1996
Projectomschrijving
 • Eerste stadion in Europa met een verschuifbaar dak;
 • Capaciteit: 52.000 toeschouwers;
 • Hoofdbespeler: de roemruchte voetbalclub Ajax, 4 keer winnaar van Champions League;
 • Geopend: 14 augustus 1996 als ‘Amsterdam ArenA’;
 • In 2018 vernoemd naar de grootste voetballer die Ajax/Nederland ooit heeft voortgebracht: Johan Cruijff;
 • Kosten: 135 mln. euro, exclusief het Transferium (parkeergarage met 2.000 plaatsen) onder het stadion;
 • Gefinancierd met 75% eigen vermogen en 25% vreemd vermogen;
 • Vanwege de beperkte kapitaalslasten (rente en aflossing) had de ArenA al na 6 jaar een positieve cashflow: de banklening was na ongeveer 10 jaar geheel afgelost;
 • Al jaren sluit de ArenA haar boeken met een positief resultaat;
 • De ArenA ondergaat op dit moment een forse verbouwing: kosten rond de 50 mln. euro;
 • Na de verbouwing is het stadion klaar voor het EK-voetbal van 2020: er worden dan 4 wedstrijden in het stadion gespeeld.

Stadion Minsk – Minsk/Belarus

Renovatie bestaand stadion Dinamo Minsk
 1. Wat: Uitwerken en indienen planontwerp inzake verbouwing bestaande stadion + opstellen financiële haalbaarheid
 2. Functie: Adviseur van de Stad Minsk
 3. Periode: Dec. 2012 – Okt. 2013
Projectomschrijving
 • Capaciteit 22.246 toeschouwers;
 • Geopend: 2018;
 • Bouwkosten: n.b.
 • Het bestaande stadion was sterk verouderd. De stad Minsk wilde tot verbouwing overgaan en schreef een prijsvraag uit met één restrictie: de bestaande gevel moest worden behouden;
 • In nauwe samenwerking met het architectenbureau Erick van Egeraat uit Rotterdam is een plan ontwikkeld;
 • Het Nederlandse ontwerp + financiële onderbouwing is uiteindelijk als 2e geëindigd;. De opdracht is -hoe verrassend- uiteindelijk gegund aan een Russische partij

Signal Iduna Park (vroeger: Westfalenstadion) – Dortmund

Renovatie tribune per tribune stadion Borussia Dortmund
 1. Wat: Opstellen Businessplan ter vervanging van twee tribunes van het (toen nog) Westfalenstadion, waaronder de hoofdtribune;
 2. Functie: Adviseur/projectmanager in opdracht van het toenmalige bestuur Borussia Dortmund
 3. Periode: 1996 – 2004
Projectomschrijving
 • Capaciteit: 81.359 toeschouwers, sinds 2015-2016;
 • Heropend: in 2016, na een aantal verbouwingen;
 • Bouwkosten:
 • Het ‘Signal Iduna’ Parkstadion, vernoemd naar een verzekeraar uit de regio, is steeds ‘ tribune per tribune’ verbouwd tot wat het thans is;
 • Na opening van de ArenA in Amsterdam vroeg het toenmalige bestuur van Borussia Dortmund aan Sportstill Agency een businessplan uit te werken voor de verbouwing van twee tribunes en m.n. de verder commerciële uitbating daarvan. Opdracht: meer ticketsales vanwege de op hande zijnde verbouwing en verhoging van inkomsten d.m.v. het optimaliseren van de opbrengt uit Food & Beverage;

Mercedes Benz Arena (vroeger: Gottlieb Daimler Station) – Stuttgart/Duitsland

Renovatie bestaand stadion van Vfb Stuttgart
 1. Wat: Opstellen Businessplan t.b.v. verbouwing en/of nieuwbouw van bestaande Gottlieb Daimler stadion, thuishaven van voetbalclub Vfb Stuttgart
 2. Functie: Adviseur Gemeentebestuur stad Stuttgart én club
 3. Periode: 1996 – 2004
Projectomschrijving
 • Capaciteit: 60.441 toeschouwers (huidig);
 • Heropend: in 2011 na een aantal een uitbreiding;
 • Kosten: € 63,5 mln.; laatste uitbreiding in 2011;
 • Er bestonden verregaande plannen tot verbouwing van het bestaande/verouderde stadion dat beschikte over een atletiekbaan, waarop in het verleden vele toonaangevende Europese & Wereldkampioenschappen atletiek zijn georganiseerd. De baan is in 2008 vervallen;
 • Sportstill Agency heeft voor de stad én de club Stuttgart een (commercieel) haalbaarheidsplan geschreven hoe het ontwerp eruit zou kunnen zien en de mogelijke financiële gevolgen van een verbouwing /nieuwbouw in beeld gebracht, zowel v.w.b. de investering, financiering als exploitatie;
 • Vooral de atletiekbaan vormde een grote blokkade bij de uitwering van de plannen en leidde tot forse discussie waardoor besluitvorming lang op zich liet wachten.

Eurostadion – Brussel/België

Bouw nieuw stadion t.b.v. EK-2020 en RSC Anderlecht
 1. Wat: Mede uitwerken ontwerp en opstellen Businessplan t.b.v. de bouw van een nieuw stadion in Brussel, met de voetbalclub RSC Anderlecht als hoofdbespeler
 2. Functie: Adviseur Gemeentebestuur Stad Brussel én de voetbalclub RSC Anderlecht
 3. Opdracht: Denys Bouw uit Wondelgem/België
 4. Periode: Dec. 2012 – Mei 2016
Projectomschrijving
 • Capaciteit: 60.000 toeschouwers;
 • Geopend: project is niet gerealiseerd vanwege weerstand van een kleine buurgemeente, t.w. Grimbergen;
 • Kosten: geschat € 350 mln.;
 • De Stad Brussel was door de UEFA gekozen als speelstad voor het EK-2020. Bouw van een geheel nieuw stadion was noodzakelijk omdat het huidige Koning Boudewijnstadion niet aan de UEFA-eisen voldeed;
 • Sportstill Agency heeft (mede) gewerkt aan een de uitwerking van het ontwerp en was eindverantwoordelijk voor het businessplan dat aan de stad Brussel is voorgelegd;
 • De RSC Anderlecht heeft zich uit te project teruggetrokken omdat zij het niet eens was met de keuze van de ontwikkelaar door de Stad Brussel. De club had grote voorkeur voor het door Sportstill Agency opgezette businessplan.

Allianz Parque – Sao Paulo/Brazilië

Nieuwbouw op de bestaande locatie van het oude stadion van Palmeiras
 1. Wat: Uitwerken Programma van Eisen 1stadionontwerp én opstellen Businessplan t.b.v. de bouw van een nieuw stadion in Sao Paulo voor de hoofdbespeler voetbalclub Palmeiras
 2. Functie: Adviseur Palmeiras én WTorre Properties
 3. Opdracht: WTorre Properties
 4. Periode: Feb. 2010 – Apr. 2012
Projectomschrijving
 • Capaciteit: 41.227 toeschouwers;
 • Geopend: 19-11-2014
 • Kosten: € 143 mln. (630 BLR)
 • Palmeiras is een z.g. Omnisportverening waarbij de voetbalclub de belangrijkste tak van sport is;
 • De ontwerp-opgave was een stadion te ontwikkelen voor om en nabij de 45.000 toeschouwers. De locatie stond vast: het terrein waarop het oude stadion stond. Een aantal andere sportaccommodaties van de omni-club  waren in/rond dat stadion gehuisvest en het nieuwe stadion moest onderdeel van het accommodatie-plan blijven en daarop aansluiten ;
 • Ontwerpopgave; het realiseren van een compact stadion op een uiterst beperkte footprint o.a. vanwege omliggende bebouwing;
 • WTorre Properties begeleidde, als een van de grotere projectontwikkelaars in Brazilië, de realisatie.

Vodafone Arena – Istanbul/Turkijë

Nieuwbouw op de oude locatie van het stadion van Beşiktaş
 1. Wat: Uitwerken Programma van Eisen 1stadionontwerp én opstellen Businessplan t.b.v. de bouw van een nieuw stadion in Istanbul voor hoofdbespeler Beşiktaş
 2. Functie: Adviseur Beşiktaş en de voorzitter in het bijzonder
 3. Opdracht: Voetbalclub Beşiktaş
 4. Periode: Feb. 2012 – Jul. 2012
Projectomschrijving
 • Capaciteit: 41.188 toeschouwers;
 • Geopend: 11-04-2016
 • Kosten: ± € 110 mln.
 • De voetbalclub Beşiktaş is onderdeel van een Omnisport-vereniging met .o.a. een zeer succesrijke basketbaltak;
 • Grootste ontwerpuitdaging; het realiseren van een nieuw stadion op de plek van het oude/bestaande stadion ;
 • Vanwege de bijzonder locatie van het stadion (met zicht op de Bosporus) is getracht een ontwerp te realiseren waarbij het zicht in tact bleef;
 • In een later stadium is van dit plan (‘met zicht op’) afgestapt en is een stadion gerealiseerd met tribunes volledig rondom. Voorwaarde was wel dat de oude/historische tribune-ondersteuning van de Eski Açik tribune gehandhaafd bleef;
 • Bijkomend argument: ook Galatasaray heeft een stadion met tribunes volledig rondom en zelfs met een dak … dus kon Beşiktaş niet achterblijven.

Verhuizing Sparta Stadion, in de volksmond ‘Het Kasteel”  – Rotterdam

Haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke verhuizing van voetbalclub Sparta
 1. Wat: Opstellen Haalbaarheidsonderzoek naar de eventuele verhuizing van het Sparta Stadion (‘Het Kasteel’) vanuit de wijk Spangen naar de omgeving van het Station Alexanderpolder in Rotterdam-Oost
 2. Functie: Adviseur/projectmanager in opdracht van het toenmalige bestuur RKAV Sparta
 3. Periode: 1996 – 2004
Projectomschrijving
 • Capaciteit 11.026 toeschouwers;
 • Heropend: 1999 na de finale verbouwing
 • Kosten: n.b.
 • ‘Het Kasteel’ zoals het stadion in de volksmond (nog steeds) wordt genoemd verkeerde in vervallen staat;
 • Het bestuur Sparta gaf het bureau Sportstill Agency de opdracht te onderzoeken of en zo ja in welke financiële mate verhuizing van de club naar de Alexanderpolder haalbaar was;
 • Die verhuizing werd mede ingegeven door de verpaupering van de wijk Spangen;
 • Uitkomst: verhuizing was voor de club (financieel) uiterst profijtelijk én haalbaar. Echter via een eenmalige financiële injectie van 15 mln. euro door de gemeente Rotterdam werd de club ‘met lichte dwang’ verzocht in de wijk Spangen te blijven en het stadion te verbouwen of te vernieuwen;